ανακοινώσεις

Σας ενημερώνουμε ότι οι εγγραφές αρχίζουν απο 1 Σεπτεμβρίου και τα μαθήματα ξεκινούν από 28 Σεπτεμβρίου 2020.Επιπλέον, τηρούμε όλα τα απαραίτητα μέτρα ενημέρωσης, πρόληψης και προστασίας για τον COVID-19.

Πληροφορίες: 5-8.30 καθημερινά.