εξετασεις

Οι μαθητές μας συμμετέχουν στις διάφορες εξετάσεις γλωσσομάθειας, PALSO (LAAS), MSU, NOCN κ.α., σε όλα τα επίπεδα Α1, Α2, Β1, Β2 (LOWER), C1 και C2 (PROFICIENCY).

Ο μεγάλος αριθμός των επιτυχόντων μαθητών μας στις παραπάνω εξετάσεις, που αγγίζει το 100%, αποτελεί εγγύηση επιτυχίας.